Contra ius fascue

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Contra ius fascue – Przeciwko prawu boskiemu i ludzkiemu

Contra facta non valent argumenta

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić

Consuetudo pro lege servatur

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Consuetudo pro lege servatur – Zwyczaj jest traktowany jak prawo

Consuetudo est optima legum interpres

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Consuetudo est optima legum interpres – Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustawy

Consensus facit nuptias

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Consensus facit nuptias – Do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli (dosł. Zgoda czyni małżeństwo)

Confessus pro iudicato est

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Confessus pro iudicato est – Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego

Concordia civium murus urbium

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Concordia civium murus urbium – Zgoda obywateli murem (obronnym) miast

Cogitationis poenam nemo patitur

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cogitationis poenam nemo patitur – Nikt nie ponosi kary za swoje myśli