Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Cogitationis poenam nemo patitur – Nikt nie ponosi kary za swoje myśli