Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Commodum eius esse debet, cuius periculum – Do tego powinien należeć zysk, czyje jest ryzyko