Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Concordia civium murus urbium – Zgoda obywateli murem (obronnym) miast