Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Confessus pro iudicato est – Kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego