Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Consensus facit nuptias – Do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli (dosł. Zgoda czyni małżeństwo)