Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Consuetudo est optima legum interpres – Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustawy