Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Consuetudo pro lege servatur – Zwyczaj jest traktowany jak prawo