Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Contra facta non valent argumenta – Wobec faktów argumenty muszą ustąpić