Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis – Zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe