Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Crimen grave non potest esse impunibile – Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary