Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Crimina morte extinguuntur – Przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy)