Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Cuius est solaum, eius est usque ad coelum – Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo