Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Cuius regio, eius religio – Kogo kraj, tego religia