Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare – Każdy może zbłądzić, trwać w błędzie tylko głupi