Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Culpa caret, qui scit, sed prohibere nonpotest – Nie można obarczać winą tego, kto (wprawdzie) wie, lecz nie może zapobiec