Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze

Da mihi factum, dabo tibi ius – Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo