Da mihi factum, dabo tibi ius – Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo

Damnum aut casu fit aut culpa – Szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia

Damnum sine iniuria esse potest – Możliwe jest wyrządzenie szkody bez popełnienia czynu bezprawnego

De maiore et minore non variant iura – Prawa nie zmieniają się w zależności od większego lub mniejszego (znaczenia osoby)

De minimis non curat lex – Ustawa nie troszczy się o drobiazgi

Delegata potestas non potest delegari – Władza przekazana nie może być przekazywana

Delicta parentium liberis non nocent – Czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom

Dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur – Dzień zaczyna się (mierzy się) od północy (dosł: od środka nocy) do północy

Dies interpellat pro homine – Termin wzywa zamiast człowieka (wierzyciela)

Dolo facit, qui petit, quod redditurus est – Działa podstępnie ten, kto żąda tego, co będzie musiał zwrócić

Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit – Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąć zysk z cudzego niepowodzenia

Dolus non praesumitur – Złego zamiaru nie domniemuje się

Dolus omnimodo puniatur – Działanie w złym zamiarze zawsze musi być ukarane

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur – Ustawy niekiedy drzemią, ale nigdy nie umierają

Dulce et decorum est pro patria mori – Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

Dura lex, sed lex – Twarde prawo, ale prawo