Herediatas nihil aliud est, quam successioin universum ius, quod defunctus habuerit – Spadkobranie to nic innego, jak sukcesja w całość prawa, jakie miał zmarły

Heredis institutio caput et fundamentum totius testamenti est – Za początek i fundament całego testamentu uważa się ustanowienie dziedzica

Hominem causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

Hominis est errare, insipientis in errore perseverare – Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie

Hominum causa omne ius constitutum est – Wszelkie prawo ustanowione zostało dla ludzi

Hominum causa omne ius constitutum sit – Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na ludzi

Homo est animal politicum et sociale – Człowiek jest zwierzęciem politycznym i społecznym

Homo est dominus membrorum suorum – Człowiek jest panem (właścicielem) swoich członków

Homo homini lupus est – Człowiek człowiekowi wilkiem

Homo sum, nihil humani a me alienum esse puto – Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce

Honores mutant mores – Godności zmieniają człowieka

Honos habet onus – Zaszczyt nakłada ciężar (Sława niesie brzemię)