Vanae voces populi non sunt audiendae – Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu (ludu)

Venire contra factum proprium nemini licet – Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów

Verba volant, scripta manet – Słowa ulatują, pismo pozostaje

Vim vi repellere licet – Siłę wolno odeprzeć siłą

Vis maior cui humana infirmitas resistere non potest – Siła wyższa, której słabość nie jest w stanie się oprzeć

Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile – Życie krótkie, sztuka długa, okazja ulotna, doświadczenie niebezpieczne, sąd niełatwy

Volenti non fit iniuria – Chcącemu nie dzieje się krzywda

Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur – Przyjemność lub uczucie nie są szacowane w pieniądzu