Coactio non est imputabilis

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Coactio non est imputabilis – Przymusu nie zalicza się do przewinienia

Clara non sunt interpretanda

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Clara non sunt interpretanda – Jasne przepisy nie wymagają interpretacji

Cessante ratione legis, cessat ipsa lex

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cessante ratione legis, cessat ipsa lex – Gdy ustaje przyczyna obowiązywania ustawy, traci moc sama ustawa

Cessante ratione cessat et lex ipsa

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cessante ratione cessat et lex ipsa – Gdy istnieje podstawa (wydania ustawy), traci moc i sama ustawa

Celare fraudem fraus est

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Celare fraudem fraus est – Ukrywanie oszustwa to oszustwo

Cedant arma togae

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cedant arma togae – Niech oręż ustąpi przed togą

Causa causae est etiam causa causati

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Causa causae est etiam causa causati – Przyczyna przyczyny jest również przyczyną skutku

Casus fortuitus a mora excusat

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Casus fortuitus a mora excusat – Przypadek losowy usprawiedliwia zwłokę