Da mihi factum, dabo tibi ius

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Da mihi factum, dabo tibi ius – Podaj mi fakty, a ja dam ci prawo

Culpa caret, qui scit, sed prohibere nonpotest

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Culpa caret, qui scit, sed prohibere nonpotest – Nie można obarczać winą tego, kto (wprawdzie) wie, lecz nie może zapobiec

Cuius regio, eius religio

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cuius regio, eius religio – Kogo kraj, tego religia

Cuius est solaum, eius est usque ad coelum

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Cuius est solaum, eius est usque ad coelum – Komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo

Crimina morte extinguuntur

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Crimina morte extinguuntur – Przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy)

Crimen grave non potest esse impunibile

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Crimen grave non potest esse impunibile – Ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary

Corruptissima re publica plurimae leges

Łacińskie paremie czyli łacińskie sentencje prawnicze Corruptissima re publica plurimae leges – W najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy)